Öster: Risingevägen – Östrabogatan - Fredsgatan

Tidpunkt: 2017-09-18 - 2017-11-10

Under perioden kommer grävarbete utföras utmed Risingevägen – Östrabogatan - Fredsgatan för att modernisera en befintlig anläggning på elnätet.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för trafikanter. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra. Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske, via brevutskick.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Paul Hansson,
telefon 0470-77 51 31 eller via e-post paul.hansson@veab.se.