Öster - Dammvägen

Tidpunkt: 2023-03-27 - 2023-04-30

Under perioden kommer grävarbete utföras vid parken intill Dammvägen och Parkvägen för att byta en nätstation och därmed förbättra och förstärka vårt elnät. 

Framkomligheten i parken kan under perioder vara något begränsad för förbipasserande. I cirka fyra dagar kommer grävmaskin utföra arbete, gång- och cykelvägen i parken är då avstängd. Följ skyltning i området och var extra uppmärksam i trafiken. Trafiken på Dammvägen kommer inte påverkas av arbetet. 

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.