Öjabyvägen

Tidpunkt: 2019-03-26 - 2019-04-12

Under perioden kommer grävarbete utföras på Öjabyvägen för att både förnya och ansluta nya kunder till elnätet.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad. Gående och cyklister hänvisas till andra sidan. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra. Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske, via brev.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Kjell Rönn, 
telefon 0470-77 52 02 eller via e-post kjell.rönn@veab.se.