Öjaby - Ekliden

Tidpunkt: 2021-08-25 - 2021-09-15

Under perioden kommer grävarbete utföras utmed Ekliden, Öjabyvägen och Lunnabyvägen för att förnya vårt elnät.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.