Tidpunkt: 2018-07-02 - 2018-09-09

Under perioden kommer grävarbete utföras utmed väg 30.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för biltrafikanter vid vissa arbetsmoment. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra.

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer, via brevutskick, i god tid att bli informerade om när avbrotten kommer att ske.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Paul Hansson,
telefon 0470-77 51 31 eller via e-post paul.hansson@veab.se.