Öjaby

Tidpunkt: 2020-11-19 - 2021-04-23

Under perioden kommer grävarbete utföras i Öjaby vid gatorna Fågelvägen, Persgårdsvägen, Sågmästarvägen, Lillängsvägen och Öjabyvägen för att förnya vårt ledningsnät.

Framkomligheten kan under perioder vara något begränsad för i huvudsak bil-,cykel- och gångtrafikanter.

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske via brevutskick.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.