Öjaby - Nylandavägen

Tidpunkt: 2020-04-08 06:00 - 2020-05-31 18:00

Under perioden kommer grävarbete utföras vid Nylandavägen för att förnya vårt ledningsnät. Arbetet utförs i samband med att Växjö kommun bygger ny cykelväg. Schakt och förläggning utförs av kommunens entreprenör.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för i huvudsak biltrafikanter.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.