Nylanda - riksväg 30

Tidpunkt: 2021-06-01 - 2021-07-15

Under perioden kommer ny station uppföras i Nylanda utmed riksväg 30 för att möjliggöra anslutning av nya kunder.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.