Nydalarondellen

Tidpunkt: 2019-04-08 - 2019-04-18

Under perioden kommer grävarbete utföras vid Nydalarondellen för att ansluta en ny pump för fjärrvärme.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för gång och cykeltrafikanter. Vi kommer att göra vårt yttersta för att framkomligheten ska fungera bra och vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Kjell Rönn, telefon 0470-77 52 02 eller via e-post  kjell.ronn@veab.se