Notteryd - Fyllerydsvägen

Tidpunkt: 2020-09-18 - 2020-11-01

Under perioden kommer grävarbete utföras i Notteryd vid Fyllerydsvägen för att förnya vårt ledningsnät.

Arbetet utförs av Wexnet och är ett samförläggningsarbete som utförs för Växjö Energi Elnät.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för i huvudsak bil-,cykel- och gångtrafikanter.

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske via brevutskick.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.