Norrtullsgatan etapp 3

Tidpunkt: 2024-09-30 - 2024-11-10

Under perioden kommer grävarbete utföras på Norrtullsgatan.

Under arbetet kommer framkomligheten vara begränsad för bilister, gående och cyklister. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra och ber er att följa skyltning i området.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke och hoppas att det inte kommer att orsaka för mycket besvär.