Norrtullsgatan

Tidpunkt: 2018-09-24 - 2018-10-26

Under perioden kommer grävarbete att utföras på Norrtullsgatan. Anledningen är att vi ska koppla in en ny kund på fjärrvärmenätet. Trottoaren kommer att påverkas så gående hänvisas till andra sidan. Arbetet kommer att medföra en avstängning av fjärrvärmen. Berörda kunder kommer att meddelas i god tid.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke för våra entreprenörer och personal på plats. De kommer att göra sitt yttersta för att få trafiken att fungera och minimera olägenheter som grävarbete i gata kan innebära.

För mer information kontakta projektledare Ulf Vilmontson, telefon 0470-77 51 62 eller via e-post ulf.vilmontson@veab.se.