Norremark - Älgvägen

Tidpunkt: 2022-05-01 - 2022-05-31

Under perioden kommer grävarbete utföras vid Älgvägen och vid gång- och cykelväg för att ansluta elbussdepå till vårt elnät. 

Framkomligheten på Älgvägen och gång- och cykelvägen kommer under perioden vara något begränsad för bilister och gång- och cykeltrafikanter. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.