Norra Järnvägsgatan

Tidpunkt: 2021-08-25 - 2021-12-17

Under perioden kommer grävarbete utföras i Norra Järnvägsgatan för att förnya våra nät för el, fjärrvärme och fiber.

Arbetet utförs i samarbete med Växjö kommun. Entreprenör är Skanska.

Framkomligheten är begränsad på Norra Järnvägsgatan, mellan korsningen vid Kungsgatan och västerut till väster om nya stations- och kommunhuset. 

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

Läs mer om projektet på Växjö kommuns hemsida

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.