Norra stationsområdet

Tidpunkt: 2017-12-02 - 2018-08-31

Tillsammans med Växjö kommun lägger vi markledningar i Norra Järnvägsgatan för fjärrvärme, fjärrkyla, fibernät, el, vatten och avlopp inför kommande byggnation på norra stationsområdet. 

Grävarbetet innebär en avstängning av fjärrvärmen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade via brev när avbrotten kommer att ske.

Mer information om var som görs på stationsområdet hittar du här på Växjö kommuns webbplats.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet kontakta projektledare Daniel Sjödén, telefon 0470-77 51 95 eller via e-post daniel.sjoden@veab.se