Hejaregatan - Norra Handelsrondellen

Tidpunkt: 2021-10-18 - 2021-10-29

Under perioden kommer grävarbete utföras i grönyta samt vid gång- och cykelväg sydöst om norra Handelsrondellen för att utföra underhållsarbete i vårt elnät. Arbetet kommer främst att påverka gång-och cykeltrafik.

Gående och cyklister längs gång- och cykelvägen kommer att tillfälligt hänvisas till motsatt sida av gata. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken på gång- och cykelvägen ska fungera på ett bra sätt.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Andreas Hall,
telefon 0470-77 51 31 eller via e-post andreas.hall@veab.se.