Lineborgsplan

Tidpunkt: 2019-01-07 - 2019-01-21

Under perioden kommer grävarbete utföras på Lineborgsplan för att ansluta det nybyggda kvarteret Lågan till elnätet.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Per-Olof Gustavsson, telefon 0470-77 52 15 eller via e-post per-olof.gustavsson@veab.se.