Limnologen Syd

Tidpunkt: 2016-01-01 - 2017-04-30

Under 2016 och 2017 utförs grävarbete mellan Teleborgsvägen och Trummen
för att ansluta fler kunder till vårt fjärrvärmenär och elnät.

Grävarbetena som utförs av Växjö kommun åt oss kommer inte att påverka några trafikanter.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Jennie Persson, telefon 0470-77 51 57 eller via e-post jennie.persson@veab.se.