Liedbergsgatan - Mörnersväg

Tidpunkt: 2016-09-12 - 2016-10-15

Under perioden kommer grävarbete utföras i korsningen Liedbergsgatan och Mörners väg för att modenisiera vårt elnät.

Grävarbetena utförs av Växjö kommun i samband med deras ombyggnad av Dalborondellen. I samband med arbetena kommer det att vara begränsad framkomlighet för trafikanter.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Paul Hansson,
telefon 0470-77 51 31 eller via e-post paul.hansson@veab.se.