Lassaskog 5

Tidpunkt: 2018-03-12 - 2018-04-20

Under perioden kommer grävarbete utföras i området Lassaskog 5 för att förstärka befintligt elnät. Arbetet består i att gräva för kabelskåp och kabel till byggnaderna Seminarievägen 23-33.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för i huvudsak gång- trafikanter.  Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Paul Hansson, telefon 0470-77 51 31 eller via e-post paul.hansson@veab.se.