Väster - Kvarteret Korpen

Tidpunkt: 2022-05-09 - 2022-06-01

Under perioden kommer grävarbete utföras i kvarteret Korpen vid Vårvägen och Vintervägen för att förnya vårt elnät.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för i huvudsak bil-,cykel- och gångtrafikanter.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.