Kungsgatan

Tidpunkt: 2016-04-03 07:00 - 2016-04-30

Som ett led i vårt arbete med att förstärka elnätet i centrum kommer vi att påbörja grävarbeten utmed Kungsgatan från den 4 april. Vi beräknar att arbetet ska vara slutfört under april månad.

Samtidigt som vi byter ut elkabel kommer Griffel och Wexnet att lägga ner fiberkabel.

Arbetet inleds norr om Norra Esplanaden och löper sedan i trottoaren utmed Kungsgatan för att avslutas strax innan Skåres konditori. Vi öppnar inte marken mer än nödvändigt och fyller igen efterhand vi är klara. 

Framkomligheten kan emellertid under kortare stunder vara något begränsad. Vi kommer att göra vårt yttersta för att få gångtrafik och ­­transporter ska fungera bra. Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta projektledare Paul Hansson på telefon  0470-77 51 31 eller via e-post paul.hansson@veab.se.