Kungsgårdsvägen

Tidpunkt: 2016-08-29 - 2016-10-14

Under vecka 35-41 kommer vi att genomföra ett grävarbete i gång- och cykelvägen utmed Kungsgårdsvägen. Grävarbetet utförs för att ansluta fler kunder till vårt fjärrvärmenät.

Arbetet medför att framkomligheten på gång- och cykelvägen under vissa perioder kan vara något begränsad. Våra entreprenörer och personal på plats kommer att göra sitt yttersta för att få trafiken att fungera bra och vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke. 

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Jennie Persson, telefon 0470-77 51 57 eller via e-post jennie.persson@veab.se.