Kung Magnus Väg - Lagmansvägen

Tidpunkt: 2016-12-12 - 2016-12-16

Under perioden kommer grävarbete utföras utmed Kung Magnus Väg – Lagmansvägen för att ansluta fler kunder på vårt elnät.

I samband med arbetena kommer det att vara begränsad framkomlighet för trafikanter och det kommer inte att vara möjligt att parkera längsmed vägen. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Paul Hansson, telefon 0470-77 51 31 eller via e-post paul.hansson@veab.se.