Kristina Nilssons väg

Tidpunkt: 2016-07-05 - 2016-10-21

Under vecka 33 påbörjar vi ett arbete på Kristina Nilssons väg. Arbetet genomförs för att byta ut en äldre ledningstyp för att säkra värmeleveransen i området. Eftersom energibehovet är mindre under sommarhalvåret är det då vi genomför detta arbete.Hela arbetet beräknas bli klart vecka 42.

I samband med arbetet kommer elnät att byta ut kabel mellan två skåp och två serviser. Dessa arbeten ingår i etapp 2 och 3 (se nedan). 

Under arbetet kommer vägen att vara avstängd i tre olika etapper. Gång och cykeltrafik kommer däremot fungera som vanligt. Några av de boendes parkeringar/garageuppfarter kommer att vara oåtkomliga (gäller ej parkeringshuset under Växjöbostäders hus). Vi kommer att erbjuda ersättningsplatser till de som berörs. Information om alternativ parkering kommer att skickas ut via brev till berörda, inför kommande etapp.

Etapp 1: vecka 33-37
Etapp 2: vecka 35-39
Etapp 3: vecka 38-42

Även busstrafiken kommer att bli påverkad. Linje 2 och 6 och hållplatserna Kristina Nilssons väg, Prebendevägen och Anna Trolles väg. Information om ersättningshållplatser med mera hittar du på länstrafikens hemsida

Vid några tillfällen kommer vi att behöva göra avbrott i fjärrvärmeleveransen. De kunder som berörs kommer att få separat information om avbrotten via brev, i god tid före avbrottet.

Störningar i närmiljön kommer att förekomma, vilket vi ber om överseende med. Vi gör allt vi kan för att arbetet ska gå smidigt som möjligt och hoppas att det inte kommer att orsaka allt för mycket besvär.

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta projektledare Pelle Johansson på telefon 0470-77 51 63 eller via e-post per.johansson@veab.se. Du kan också kontakta vårt kundcenter på nummer 0470-70 33 33.