Araby - Kolonivägen och Åbenråvägen

Tidpunkt: 2023-09-18 - 2023-12-03

Under perioden kommer grävarbete utföras vid Kolonivägen, Åbenråvägen samt en liten del av Hjalmar Petris väg och Mörners väg. Arbetet görs för att förnya och förbättra vårt elnät. Vår entreprenör PEAB utför arbetet.

 

Arbetet utförs i tre etapper och innebär följande:

  • Etapp 1 - mitten av september till mitten av oktober
    Grävning utförs vid Kolonivägen, en liten del av Hjalmar Petris väg och vid cykelvägen mellan Kolonivägen och Åbenråvägen.

  • Etapp 2 - mitten av oktober till mitten av november
    Grävning utförs vid Åbenråvägen fram till korsningen vid Vänortsvägen.

  • Etapp 3 - mitten av nobember till början av december
    Grävning utförs vid Åbenråvägen från korsningen vid Vänortsvägen och fram till Mörners väg. En liten del av Mörners väg kommer under en dag att grävas av under denna etapp.

Under arbetet kommer framkomligheten vara begränsad för bilister, gående och cyklister. Vägen kommer att grävas av på några ställen, då kommer vägen att tillfälligt ledas om under enstaka dagar. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra och ber er att följa skyltning i området. Vi ber er även att inte parkera längsmed gatan när vi är i området och gräver, för att arbetet ska gå så snabbt som möjligt. 

Boende i området kommer få ett planerat strömavbrott. Berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske via sms och brevutskick.

På dagtid kommer det förekomma ljud från maskiner från arbetsplatsen men vi arbetar för att det ska gå så smidigt som möjligt och hoppas på förståelse för de störningar som arbetet kan innebära för dig som boende i närheten.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke och hoppas att det inte kommer att orsaka för mycket besvär.