Hov - Klavérvägen, Skogslyckevägen och Surbrunnsvägen

Tidpunkt: 2022-09-26 - 2022-11-28

Under perioden kommer grävarbete utföras vid Klavérvägen, Skogslyckevägen och Surbrunnsvägen för att förnya vårt ledningsnät. Vår entreprenör VMV AB kommer utföra grävarbetet.

Arbetet utförs i olika etapper för att påverkan i trafiken ska bli så liten som möjligt. Arbetet börjar vid Klavérvägen och vi gräver längsmed gatan vid Skogslyckevägen och Surbrunnnsvägen.

Framkomligheten kommer vara något begränsad för bilister och gång- och cykeltrafikanter under arbetet. Vid sex områden kommer vi behöva gräva av vägen. En avgrävning görs normalt över en dag, när vägen är avgrävd kommer vi tillfälligt leda om vägen. Följ skyltning i området och var extra uppmärksam i trafiken. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra.

Vi kommer behöva koppla från strömmen under en kortare period vid omkopplingsarbeten. Hushåll som berörs kommer i god tid att bli informerade om när avbrottet kommer att ske.

Vi hoppas på förståelse för de störningar som arbetet kan innebära för dig som passerar eller bor i närheten.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.