Södra Järnvägsgatan - Wennerbergsgatan

Tidpunkt: 2020-08-03 - 2020-08-04

Under perioden kommer grävarbete utföras i trottoar i anslutning till vägkorsning för att ansluta ny kund till vårt elnät. Arbetet kommer främst att utföras under natten.

Gående längs trottoar kommer att tillfälligt hänvisas till motsatt sida av gata. Vi kommer att göra vårt yttersta för att gående och trafiken på gatan ska fungera på ett bra sätt.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Andreas Hall,
telefon 0470-77 51 31 eller via e-post andreas.hall@veab.se.