Hovshaga

Tidpunkt: 2022-02-16 - 2022-04-01

Under perioden kommer grävarbete utföras i Hovshaga för att öka driftsäkerheten. Arbetet utförs i egen regi och i samband med arbetena förlägger vi fiber åt Wexnet.
Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke. För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.