Hovshaga – grävning utmed Kungsgårdsvägen

Tidpunkt: 2019-05-13 - 2019-08-31

Under perioden kommer grävarbete utföras utmed Kungsgårdsvägen för att förnya elnätet. Arbetet utförs i samband med Växjö kommuns arbete med att anlägga en ny rondell.

Framkomligheten kommer att vara något begränsad för i huvudsak  trafikanter i området.  Växjö kommun har hand om nödvändiga avspärrningar i området.

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske, via brev. 

För mer information kontakta vårt kundcenter: 0470-70 33 33.