Tidpunkt: 2021-01-11 - 2021-04-30

Under perioden kommer grävarbete utföras i Hov vid gång- och cykelvägarna intill Kumminvägen, Hovs skolväg och Skogstorpsvägen. Arbetet genomförs för att förnya vårt ledningsnät.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för i huvudsak bil-,cykel- och gångtrafikanter.

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske via brevutskick.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.