Hollstorp – Lindåsen

Tidpunkt: 2018-12-03 - 2019-03-30

Under perioden kommer grävarbete utföras Hollstorp (Älmåsen – Kristinelund - Lindåsen ) för att förnya vårt ledningsnät.

Wexnet är beställaren och Växjö Energi Elnät AB samförlägger elkabel i samband med utbyggnaden av optonätet. PEAB är vår entreprenör.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för i huvudsak trafikanter.  Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra.

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske, via brevutskick. 

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Kjell Rönn, telefon 0470-77 52 02 eller via e-post  kjell.ronn@veab.se.