Högalidsgatan och Askelövsgatan

Tidpunkt: 2022-09-05 - 2022-11-18

Under perioden kommer grävarbete utföras vid Högalidsgatan och Askelövsgatan för att leverera markvärme till nya parkeringshuset Fabriken intill Askelövsgatan.
Framkomligheten kommer under perioder vara något begränsad för bilister och gång- och cykeltrafikanter. Följ skyltning i området och var extra uppmärksam i trafiken. Under korta perioder kommer Högalidsgatan och Askelövsgatan vara avgrävda. Avgrävningarna sker vid två olika perioder, en gata kommer alltid vara öppen för biltrafik. Boende i området kommer bli informerade om hur framkomligheten till deras infart kommer påverkas. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra.

 

På dagtid kommer det förekomma ljud från maskiner från arbetsplatsen men vi arbetar för att det ska gå så smidigt som möjligt och hoppas på förståelse för de störningar som arbetet kan innebära för dig som boende i närheten.

 

Grävarbetet innebär att kunder i området får värme och varmvattnet avstängt i perioder. Berörda kunder kommer i god tid att bli informerade om när avbrotten kommer att ske.

 

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke och hoppas att det inte kommer att orsaka för mycket besvär.

 

Grävarbetet för parkeringshuset Fabriken utförs av Växjö kommuns entreprenör. Detta arbete är en etapp som Växjö Energi utför i egen regi. För frågor om parkeringshuset kontaktar du Växjö kommun.

 

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.