Hammargatan/Blästergatan

Tidpunkt: 2018-05-14 - 2018-06-01

Under perioden kommer grävarbete utföras på Blästergatan för att modernisera vår befintliga anläggning.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för trafikanter och vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Per-Olof Gustavsson , telefon 0470-77 52 15 eller via e-post
Per-Olof.Gustavsson@veab.se.