Grand Samarkand - Hejaregatan

Tidpunkt: 2023-05-15 - 2023-06-30

Under perioden kommer grävarbete utföras utmed Hejaregatan för att ansluta ny laddinfrastruktur i området samt förbereda för matning till Bäckaslövsområdet.

Arbetet utförs i egen regi.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.