Gång- och cykelväg Södra Järnvägsgatan

Tidpunkt: 2016-05-02 - 2016-05-04

Under vecka 18 kommer vi att återuppta ett grävarbete i gång- och cykelvägen på Södra Järnvägsgatan, utanför Smålandsmuseum. Arbetet genomförs för att åtgärda ett garantifel på fjärrvärmeledningen. Det beräknas vara färdigt i slutet vecka 18.

Framkomligheten på cykelvägar kommer att begränsas, men ingen övrig trafik kommer att påverkas. Störningar i närmiljön kan förekomma, vilket vi ber om överseende med.

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta projektledare Pelle Johansson på telefon 0470-77 51 63 eller via e-post per.johansson@veab.se.