Gamla Norrvägen

Tidpunkt: 2019-01-07 - 2019-01-21

Under perioden kommer grävarbete utföras på Gamla Norrvägen för att ansluta det nybyggda kvarteret Lågan till elnätet.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för gång- och cykeltrafikanter. Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Per-Olof Gustavsson, telefon 0470-77 52 15 eller via e-post per-olof.gustavsson@veab.se.