Fyllerydsvägen och Pehr Bäckmans väg

Tidpunkt: 2024-02-01 - 2024-03-01

Under februari kommer grävarbete utföras vid Fyllerydsvägen och Pehr Bäckmans väg  för att både förnya och ansluta nya kunder till elnätet.

Framkomligheten kan under perioden vara något begränsad för bilister, cyklister och gående. Några villor kan komma ha svårt att ta sig in och ut med bil på sin infart under kortare perioder, eftersom vi behöver gräva intill infarten. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra. Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

På dagtid kommer det förekomma ljud från maskiner från arbetsplatsen men vi arbetar för att det ska gå så smidigt som möjligt och hoppas på förståelse för de störningar som arbetet kan innebära för dig som boende i närheten.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Kalle Edenvärn, 
telefon 0470-77 52 14 eller via e-post kalle.edenvarn@veab.se.