F2 Elverket

Tidpunkt: 2018-04-26 - 2018-05-07

Under perioden kommer grävarbete och provborrning utföras vid vår anläggning F2 Elverket. Arbetet kommer inte påverka trafikanter.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Per-Olof Gustavsson , telefon 0470-77 52 15 eller via e-post
Per-Olof.Gustavsson@veab.se.