Ekeberg-Dusavägen

Tidpunkt: 2018-02-21 - 2018-03-09

Under perioden kommer grävarbete utföras i området Ekeberg för att ansluta nya kunder på vårt elnät. 

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för i huvudsak cykel- och gångtrafikanter. Det kan finnas viss påverkan för biltrafikanter vid vissa arbetsmoment. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra.

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer, via brevutskick, i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Paul Hansson,

telefon 0470-77 51 31 eller via e-post  paul.hansson@veab.se.