Ejdervägen

Tidpunkt: 2017-03-27 - 2017-04-07

Under perioden kommer grävarbete utföras vid Ejdervägen för att ansluta fler kunder till elnätet.

I samband med arbetena kommer det att vara viss begränsad framkomlighet för trafikanter. Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

Vi kommer att behöva göra ett avbrott på elleveransen för att byta ett elskåp. Berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrottet kommer att ske, via brev.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Paul Hansson telefon 0470-77 51 31 eller via e-post paul.hansson@veab.se.