Dalbo - Tomtebostigen och Araby park arena

Tidpunkt: 2023-04-03 - 2023-10-06

Under perioden kommer grävarbete utföras vid cykelvägarna vid Araby park arena och Tomtebostigen för att förnya och förbättra vårt fjärrvärmenät. Arbetet gör att vi kan leverera förnybar fjärrvärme med högre driftsäkerhet till Växjöborna. Vår entreprenör PEAB utför arbetet. 

Arbetet utförs i två etapper. Etapp 1 pågår från början av april fram till slutet av juni. Då gräver vi längsmed cykelvägen söder om Araby park arena. Etapp 2 pågår från början av augusti fram till i början av oktober och utförs vid delar av cykelvägen som går mot Tomtebostigen.

Under arbetet kommer framkomligheten vara begränsad för gående och cyklister. Gång- och cykelvägen kommer vara avstängd under perioden då vi gräver. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra och ber er att följa skyltning i området. Under perioder kommer det vara begränsad framkomlighet för biltrafikanter vid Tomtebostigen. 

På dagtid kommer det förekomma ljud från maskiner från arbetsplatsen men vi arbetar för att det ska gå så smidigt som möjligt och hoppas på förståelse för de störningar som arbetet kan innebära för dig som boende i närheten.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke och hoppas att det inte kommer att orsaka för mycket besvär.