Dalbo - Islandsvägen

Tidpunkt: 2022-08-15 - 2022-10-28

Under perioden kommer grävarbete utföras vid Islandsvägen för att förnya och förbättra vårt fjärrvärmenät.

Under arbetet kommer framkomligheten vara begränsad för gående, cyklister och bilister. Under kortare stunder kommer vägen vara avstängd för trafik. En del infarter till parkeringar är tillfälligt avstängda under arbetet. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra men vi ber er att följa skyltning i området.

På dagtid kommer det förekomma ljud från maskiner från arbetsplatsen men vi arbetar för att det ska gå så smidigt som möjligt och hoppas på förståelse för de störningar som arbetet kan innebära för dig som boende i närheten.

Grävarbetet innebär att kunder i området får värme och varmvattnet avstängt i perioder. Berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke och hoppas att det inte kommer att orsaka för mycket besvär.

Mer information om arbetet