Centrum

Tidpunkt: 2023-07-03 - 2023-07-10

Under perioden kommer arbete med att byta sju kabelskåp utföras vid Nygatan, Bäckgatan, Norrgatan och Västra Esplanaden. Arbetet görs för att byta ut äldre kabelskåp mot nya, modernare som skapar ett säkrare elnät för Växjöborna.

Framkomligheten för gående och cyklister kommer vara något begränsad. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra.

Arbetet utförs vid olika tider på dygnet och varierar mellan dagtid, kvällstid och under natten. Detta för att störa företag i närområdet så lite som möjligt. 

Det kommer bli en avstängning av el för kunder i området. Berörda kunder kommer att aviseras i god tid innan det planerade strömavbrottet.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke och hoppas att det inte kommer att orsaka för mycket besvär.