Campus, Idet

Tidpunkt: 2016-05-30 - 2016-07-08

Under vecka 22 inleder vi ett arbete på Campus för att ansluta nya kunder till vårt fjärrvärmenät. Arbetet beräknas bli färdigt under vecka 27. 

Gång och cykelvägen kommer att påverkas av arbetet. Störningar i närmiljön då arbete pågår kan förekomma, vilket vi ber om överseende med.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Joakim Bergenäs, telefon 0470-77 51 55 eller via e-post  joakim.bergenas@veab.se.