Campus Teleborg

Tidpunkt: 2017-11-02 - 2017-12-31

Under perioden kommer grävarbete utföras i området Campus för att förstärka befintligt elnät.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för i huvudsak cykel och gångtrafikanter. Det kan finnas viss påverkan för biltrafikanter vid vissa arbetsmoment.

Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra.

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade via brevutskick när avbrotten kommer att ske.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Paul Hansson, telefon 0470-77 51 31 eller via e-post  paul.hansson@veab.se.