Hovshaga - Borggårdsvägen

Tidpunkt: 2020-10-20 - 2020-11-06

Under perioden kommer grävarbete utföras vid Borggårdsvägen för att förstärka vårt fjärrvärmenät.

Nattarbeten 23-24 oktober

För att minska störningar i trafiken kommer vi utföra somliga arbetsmoment på nätterna till fredagen den 23 oktober och lördagen den 24 oktober mellan klockan 23.45-05.00 vid respektive natt.

Vägen kommer under arbetet vara avstängd och trafiken leds om genom bussgatan mot Påskvägen. Hinder på bussgatan kommer att tas bort för att bilar ska kunna ta sig fram.

På dagtid är det ingen begränsad framkomlighet på vägen för bil- cykel- och gångtrafikanter. 

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.