Bokelundsvägen

Tidpunkt: 2016-08-09 - 2016-09-30

Under perioden utförs grävarbete vid Bokelundsvägen för att modernisera en befintlig anläggning samt för att ansluta fler kunder till vårt elnät.

Bokelundsvägen kommer att påverkas under perioden 9-12 augusti. Vägen kommer att grävas av i två etapper där det hela tiden är möjligt att komma fram med bil. Gående på smalspåret hänvisas till lokalgata.

Senare under perioden kommer grävarbeten utföras i trottoaren för anslutning av nya kunder.

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske, via brevutskick.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Kenneth Johansson, telefon 0470-77 52 82 eller via e-post kenneth.johansson@veab.se.