Berghallagatan

Tidpunkt: 2016-11-18 - 2016-11-21

Under perioden kommer grävarbete utföras för att ansluta nya kunder vårt elnät.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Paul Hansson,
telefon 0470-77 51 31 eller via e-post paul.hansson@veab.se.