Bäckaslöv deletapp

Tidpunkt: 2021-04-13 - 2021-06-01

Under perioden kommer grävarbete utföras i området Bäckaslöv för att bygga ut vårt ledningsnät.

Växjö Energi Elnät AB förlägger elkabel i samband med utbyggnaden av Bäckaslöv.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.